สรุปเหรียญตามสถาบัน » ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ทั้งหมด 11 เหรียญ

เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ
เทนนิส - บุคคล ชายคู่อายุ 45 ปีขึ้นไปปัญญา บุตรสาระ
สิทธิศักดิ์ อันทะผาลา
เทนนิส - บุคคล ชายคู่อายุ 50 ปีขึ้นไปปัญญา บุตรสาระ
สิทธิศักดิื อันทะผาลา
กรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 40-44 ปี ชายนายธวัชชัย สิมมา
หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน1. อิสเรศ อิสระสุข
2. เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา
หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชายอิสเรศ อิสระสุข
เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ
เทนนิส - บุคคล ชายคู่อายุ 45 ปีขึ้นไปสิริพงศ์ สัยงาม
สาคร แสงสุวอ
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 34 ปี ชายนายณัฐวุฒิ ชำนาญศิลป์
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 34 ปี ชายนายณัฐวุฒิ ชำนาญศิลป์
กอล์ฟ - บุคคลชาย ไฟลท์ B (แต้มต่อ 10-18) อายุไม่เกิน 40 ปีนายปริญญา นายชัยสิทธิ์
เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
เทนนิส - บุคคล ชายคู่ทั่วไปจิรภัทร วิภาวิน
อาภาพล มหาวีระ
กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิงนางอรสา สุพัทธนะ